Välkommen till Universitetsförvaltningen

Vid universitetsförvaltningens tolv enheter arbetar närmare 600 engagerade medarbetare med att stödja universitetets utbildning, forskning och samverkan med omvärlden.

Universitetsdammen och FörvaltningshusetVerksamhetsidé

Med helhetssyn initierar vi utveckling, stöder universitetets verksamhet samt bidrar till att vidareutveckla universitetets resurser.


Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen
Förvaltningshuset
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset och Samverkanshuset samt Infocenter i Universum

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär